MAMM Podaci za kontakt i lokacija
MAMMPodaci za kontakt i lokacijaKazalo sadržaja web prostora
 

Obavijesti

  • Izjava o međuoperativnosti sustava Zeus i programske opreme drugih proizvođača
    Programska oprema za laboratorije (sustav Zeus) poduzeća MAMM d.o.o. je instalirana u laboratorijama svih regija Republike Hrvatske. Zbog činjenice da prema istom laboratoriju može gravitirati veliki broj različitih zdravstvenih organizacija, liječničkih ordinacija i sl. subjekata, čija programska oprema može biti izvedena od različitih proizvođača i biti dio različitih sustava, držimo da u skladu s dobrim poslovnim običajima, te zbog korektnog poslovnog odnosa, principa jednakih poslovnih uvjeta, zaštite poslovnih interesa naših klijenata i odgovarajućih domaćih i međunarodnih pravila tržišnog natjecanja, naše poduzeće mora načelno biti zainteresirano za realizaciju međuoperativnosti s opremom svih drugih proizvođača. Svim drugim zainteresiranim stranama stoji na raspolaganju i mogućnost ostvarivanja međuoperativnosti sa sustavom Zeus prema specifikacijama poduzeća MAMM d.o.o.
  • Objavljivanje cjenika
    U pripremi je cjenik proizvoda i usluga koji će obuhvatiti nove inačice sustava Zeus. Do tada nas, molimo Vas, za cjenik kontaktirajte izravno.
  • Arhi je povučen iz prodaje
    Namjenski program ARHI je povučen iz prodaje. Specifikacije programa ARHI možete i dalje proučiti, a za alternativno softversko rješenje koje zadovoljava specifikacije nas, molimo Vas, kontaktirajte.