MAMM Podaci za kontakt i lokacija
MAMMPodaci za kontakt i lokacijaKazalo sadržaja web prostora
INFORMACIJE

Specificiranje programske i računalne opreme
savjetovanje prije odluke o nabavci


Posljednje ažuriranje: 28. rujan 2003.


Inicijalni kontakt interesenta s poduzećem MAMM se svodi na konzultaciju o mogućnostima i podesnosti naše programske opreme - tada identificiramo ciljeve i probleme Vašeg poslovanja odn. rada, te utvrđujemo granice unutar kojih naša programska oprema može pomoći. Konzultacija rezultira specifikacijom programske i računalne opreme, te usluga koje Vam poduzeće MAMM treba osigurati.

manji korisnici

Kada se radi o ciljevima i problemima sa kojima smo dobro upoznati, uputit ćemo Vas u način na koji i u granice do kojih naša programska oprema riješava probleme i pomaže u ostvarivanju Vaših ciljeva. Također ćemo Vas uputiti na tipične potrebe i rizike koji nastaju nabavkom programske opreme - općenito ili u trenutnim okolnostima u zemlji. Zajedno sa Vama ćemo specificirati potrebnu programsku i računalnu opremu i to ulazi u našu standardnu uslugu savjetovanja.

U slučaju složenijih sustava, poput sustava ZEUS razine I, II i viših, obavljamo razgovore i prezentacije u izravnom kontaktu na Vašoj lokaciji.

U slučaju da se radi o jednostavnijoj programskoj opremi poput programa KRAN ili ZEUS Basic, sve potrebne informacije i standardne specifikacije se gotovo uvijek mogu saznati kroz brošure i web stranice, kroz CD za oglednu (demonstracijsku) instalaciju programa i u kontaktu telefonom.

veći korisnici

Kada imate specifične okolnosti rada, kada Vaše potrebe ili ideje prelaze granice unutar kojih se naši sustavi uobičajeno koriste ili razmatrate naše proizvode kao dio postojećeg i održavanog informacijskog sustava potrebno je planirati shodno situaciji. U provedbu dogovora i planiranja može, ako uočimo potrebnim, biti uključen i od nas nezavisni sistemski inženjer.