MAMM Podaci za kontakt i lokacija
MAMMPodaci za kontakt i lokacijaKazalo sadržaja web prostora
INFORMACIJE

Koncepti i terminologija
korišteni u objavljenim dokumentima


Posljednje ažuriranje: 28. rujan 2003.


koncepti

Održavanje, pomoć i potpora: "život" sustava

Održavanje pomoć i potpora su tri vrste usluga kojima poduzeće MAMM prati korisnike programa nakon njegove isporuke i uvađanja. Smještaj ovih usluga u tijeku "života" sustava je prikazan donjom slikom na primjeru ZEUS sustava za medicinsko-biokemijske laboratorije.

Održavanje sustava se primarno obavlja kroz izdavanje novih inačica i revizija sustava za sve korisnike. Ovo je zajedničko svim programima koje poduzaće MAMM proizvodi, bez obzira na njihovu kompleksnost.

Korisnici složenijih sustava, međutim, prolaze kroz vlastite promjene u organizaciji rada i one zahtijevaju povremenu prilagodbu sustava na novonastale okolnosti. Takve prilagodbe za sustav ZEUS jesu redefiniranje pretraga, prijemnih i upisnih tipkovnica, izrada novih i promjena postojećih formata ispisa i sl. One se obavljaju kroz uslugu tzv. namjenskog održavanja sustava. Namjensko održavanje sustava se provodi po načelu "mini-projekata" na bazi posla koji treba obaviti i procijenjenog broja potrebnih radnih sati. Takav "mini-projekt" ne mora nužno biti posao prilagodbe sustava, već može uključivati i druge radnje po Vašoj želji, poput održavanja dodatne ili ponovljene obuke.

Informacijski sustav poput ZEUS-a živi: novi podaci se unose i njihov broj raste, unešeni podaci zastarijevaju i potrebno ih je arhivirati i ukloniti iz sustava. Tko koristi računala dulje vrijeme uočava da je povremeno potrebno obaviti neke generalne radnje sa ciljem održavanja performansi i pune funkcionalnosti, poput defragmetacije tvrdog diska, zamjene potrošne robe, ugradnje novog hardvera, reinstalacije novijih pogonskih programa za pisač ili softverskih servisnih paketa. Usluga tzv. standardnog održavanja sustava se sastoji od redovitih posjeta djelatnika našeg poduzeća koji će obaviti ovakve poslove provjere i održavanja sustava.

Cilj sustava pomoći i potpore jest da Vam omogući stalnu dostupnost i punu funkcionalnost nabavljenje programske opreme kroz pružanje asistencije u radu putem telefona (pomoć) i uklanjanjem kvarova i problema kroz servisnu posjetu našeg djelatnika (potpora).