MAMM Podaci za kontakt i lokacija
MAMMPodaci za kontakt i lokacijaKazalo sadržaja web prostora
RESURSI ZA KORISNIKE

Važni naputci
uz poslovno korištenje programa i računala


Posljednje ažuriranje: 28. rujan 2003.Novi rizici nakon informatizacije

Novi rizici nakon informatizacije
posljedice kvara računala i njihova kontrola


Cilj je ovog dokumenta dati korisniku pregled nekih rizika koji se pojavljaju kod korištenja informacijskih sustava podržanih računalima. Dokument treba skrenuti pozornost na postojanje tih rizika i dati ideju o tome kako se vrši njihova kontrola.