Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.