Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Sustav CEZIH

Trenutno postoje problemi u radu sustava Cezih, korisnici se mole da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

Comments are closed.