Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Kao direktor poduzeća, Miljenko upravlja našim poslovanjem. Vodi razvoj programa Hera i Sigma Studio. Nadležan je za tehničke instalacije kod naših korisnika.