Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Resursi za korisnike

Izdvojeno

  • OsigInfo

    Preuzmite samostojeći klijent za servis OsigInfo HZZO-a.

  • Udaljena potpora

    Preuzmite program za udaljenu potporu

  • Akti društva

    Pravilnici, odluke, politike, uvjeti, cjenici i drugi akti društva.