Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Podaci društva

Tvrtka

MAMM, proizvodnja električnih strojeva i uređaja, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću
MAMM d.o.o.

OIB: 52599776564
Matični broj: 3621707

Sjedište

Motovunska 24, Zagreb (Grad Zagreb)

Registar

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. uloškom br. 1-9597, matični broj subjekta (MBS) 080041999.

Poslovni računi

Poslovni račun društva (IBAN) je HR1923400091100025865, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb.

Temeljni kapital

Temeljni kapital od 20.000 kn uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave

Miljenko Martinić