Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Uvjeti korištenja web-stranica

Općenito

Sadržaj na domeni mamm.hr (dalje u tekstu: web-stranice) uređuje poduzeće MAMM d.o.o. Pristupanjem i korištenjem web-stranica potvrđujete da ste pročitali i razumjeli uvjete korištenja, da ste s njima suglasni i da ćete web-stranice koristiti s njima u skladu. Također se obvezujete da ćete se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih uvjeta i ograničenja korištenja web-stranica i prihvaćate odgovornost za svaku štetu koja može nastati kao posljedica nepridržavanja istih.

Poduzeće MAMM d.o.o. zadržava pravo izmjena na web-stranicama iznesenih informacija bez obavijesti.

Informacije iznesene na web-stranicama odnose se samo na područje Republike Hrvatske, a ako su referencirane u sklopu poslovne ponude ili ugovora, onda se odnose samo na područje na koje se odnosi poslovna ponuda ili ugovor u sklopu kojeg su dane.

Informacije iznesene na web-stranicama nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili aktualne. MAMM d.o.o. ne prihvaća ikakvu odgovornost vezanu za pogreške ili omaške na web-stranicama ili probleme koji nastaju kao rezultat upotrebe web-stranica, ali time ne ograničava odgovornosti koje postavljaju primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

Jedina jamstva za proizvode i usluge poduzeća MAMM d.o.o. su ona navedena u izričitim jamstvenim izjavama uz te proizvode i usluge, ako ih ima. Ništa na web-stranicama neće se tumačiti kao da tvori neko dodatno jamstvo.

MAMM d.o.o. ne odgovara za sadržaje drugih osoba koje su usađene (integrirane, uključene) u web-stranice, za sadržaje do kojih se dolazi preko internetskih poveznica koje vode na web-stranice ili za sadržaje na koje vode internetske poveznice sa web-stranica.

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj web-stranica, uključujući dizajn, tekst, slike, multimedijalne zapise i druge materijale, zaštićen je autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva, kao i pravom žiga i dizajna.

Poduzeću MAMM d.o.o. pripadaju prava za one sadržaje web-stranica koji su autorska djela poduzeća MAMM d.o.o. (dalje: vlastiti sadržaj). Drugim osobama pripadaju prava za one sadržaje web-stranica koji nisu autorska djela poduzeća MAMM d.o.o. i ti se sadržaji koriste na web-stranicama temeljem ograničenih prava korištenja koje je poduzeće MAMM d.o.o. steklo od nositelja prava ili temeljem njihovog odobrenja (dalje: licencirani sadržaj).

Dopušteno korištenje

Svaka je osoba ovlaštena pregledavati, kopirati, ispisivati i distribuirati vlastiti sadržaj koje poduzeće MAMM d.o.o. javno objavljuje na web-stranicama u obliku dokumenta u formatu PDF [1] (dalje: dokument), pod uvjetom da se dokument koristi za osobnu upotrebu, u cilju informiranja, u nekomercijalne svrhe i navede poduzeće MAMM d.o.o. prilikom korištenja dokumenta.

Svaki proizvod, postupak ili tehnologija opisana u dokumentu može biti predmet prava intelektualnog vlasništva pridržanog od drugih zbog čega ovdje dopušteno korištenje dokumenta može biti ograničeno.

Sva prava nad ostalim sadržajima koji nisu objavljeni kao dokumenti, a posebno nad licenciranim sadržajima su pridržana. Dopuštenje za njihovo korištenje daje se isključivo radi korištenja u uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Drugačije korištenje tih sadržaja nije dopušteno, a posebno nije dopušteno drugačije korištenje licenciranih sadržaja. Ako te sadržaje koristite na nedopušteni način, snosite odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posljedica korištenja i obvezujete se štiti poduzeće MAMM d.o.o. od svih nastalih posljedica i šteta u cijelosti.


Bilješke

[1] PDF format je "Portable Document Format" razvijen od Adobea prepoznatljiv po ekstenziji datoteke .pdf.