Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Objave

Računi za zdravstvene usluge strancima

Potpisivanjem Sporazuma o poslovnoj suradnji radi preuzimanja i obrade računa između Ministarstva zdravstva i HZZO-a mijenja se način dostave i obrade računa za pružene zdravstvene usluge kategorijama stranaca navedenim u članku 1. Sporazuma. Kontaktirajte nas za više informacija.
Više...