Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Osobna iskaznica koja sadrži MBO

Comments are closed.