Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Ukidanje “crvene” uputnice

Prenosimo ugovornim partnerima slijedeću obavijest Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

na tragu uspješne implementacije funkcionalnosti eRecepta, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje su pokrenuli prije nekoliko godina u sklopu sustava Cezih projekt eUputnice/eNalaz/eOtpusno pismo. Tada je liječnicima primarne zdravstvene zaštite omogućeno propisivanje eUputnice za usluge u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Projektom BIS2CEZIH funkcionalnost uputnice u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti je nadograđena na način da je omogućeno slanje privitka uz uputnicu i slanje više odgovora / specijalističkih nazala po istoj uputnici. Spomenutim projektom sve bolnice su pokazale tehničku povezanost na CEZIH i dobile su sredstva za informatizaciju vlastitih informacijskih sustava kako bi uspješno preuzimale eUputnicu i slale eNalaz.

Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od početka listopada ove godine za svoje osigurane osobe i ugovorne zdravstvene ustanove ukida obvezu ispisa tiskanice uputnice (tzv. crvene uputnice) u procesima upućivanja, naručivanja, prijema, naplate usluga i arhiviranja dokumentacije u svim zdravstvenim ustanovama.
Za pacijente to znači da kod izabranog liječnika više neće dobiti ispisanu papirnatu tiskanicu uputnice, već će pravo na specijalističko-konzilijarnu uslugu ostvarivati putem elektroničke verzije tog dokumenta izdanog u informacijskom sustavu izabranog liječnika, pohranjenoj u nacionalnom informacijskom sustavu zdravstva CEZIH-a.
Nakon pružene usluge temeljem eUputnice, eNalaz će biti dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite, ali bit će i dostupan pacijentu putem Portala zdravlja na platformi e-Građani.
Za zdravstvene djelatnike primarne zdravstvene zaštite to znači da će u sklopu propisivanja eUputnice, uz dosad uobičajeno eNaručivanje moći:

  • pacijenta naručiti direktno na termin u zdravstvenoj ustanovi,
  • uputiti zahtjev za dodjelom termina prema odabranoj zdravstvenoj ustanovi te
  • u situacijama kada liječnik ocijeni da je to potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj e-uputnici.

Pacijenti se također mogu odlučiti za termin naručiti samostalno. U tom se slučaju po izdanoj eUputnici obraćaju zdravstvenoj ustanovi samo s svojim MBO-om kao ključnim podatkom s zdravstvene iskaznice.
Za bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene ustanove to znači da će, uz dosad uobičajeno eNaručivanje, zahtjev za termin moći dobiti umjesto od pacijenta i od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Nastavno na taj zahtjev zdravstvena ustanova je dužna kontaktirati pacijenta te ga obavijestiti o dodijeljenom terminu. Samostalno naručivanje pacijenata kontaktiranjem zdravstvene ustanove je i dalje dozvoljeno, ali se u tom slučaju pacijent predstavlja samo MBO-om sa svoje zdravstvene iskaznice, a što je temelj za dohvat i rezervaciju eUputnice.
Preuzimanje eUputnice s CEZIH-a je također obvezno kod prijema u zdravstvenu ustanovu, što je obvezna predradnja u procesu fakturiranja zdravstvene usluge prema Zavodu, a koje se od 01. siječnja 2021. više neće moći ostvariti bez podatka o identifikatoru eNalaza po svakoj eUputnici.

Molimo, preuzmite i priložene dokumete:

Comments are closed.