Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Redomat

za vaše redove čekanja
naš vrlo povoljni redomat

Sigma Studio

za brzu izradu troškovnika
iz baze s 1000+ normiranih stavaka

Zeus

za medicinske laboratorije
70 lokacija s 30 - 1000 pacijenata

Programi i usluge

Od medicine, preko arhitekture i graditeljstva, do vođenja servisa i mehanizacije, informatizirali smo radne procese manjih i većih organizacija.

Pomoć i potpora

Zatražite pomoć telefonom, potporu spajanjem na Vaše računalo, intervenciju na lokaciji, redoviti servis ili pristupite našoj dokumentaciji.

Kontakt i suradnja

Prvi smo program objavili prije više od 25 godina i od onda proputovali stotine tisuća kilometara podupirući naše korisnike.

Obavijesti

 • Računi za zdravstvene usluge strancima
  Potpisivanjem Sporazuma o poslovnoj suradnji radi preuzimanja i obrade računa između Ministarstva zdravstva i HZZO-a mijenja se način dostave i obrade računa za pružene zdravstvene usluge kategorijama stranaca navedenim u članku 1. Sporazuma. Kontaktirajte nas za više informacija.
 • Sustav CEZIH
  Otklonjene su sve poteškoće u radu sustava Cezih.
 • Sustav CEZIH
  Trenutno postoje problemi u radu sustava Cezih, korisnici se mole da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.
 • Cezih radi bez poteškoća
  Poteškoće u radu CEZIH sustava su otklonjene.
 • Poteškoće u radu Ceziha
  Trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Korisnike se upućuje da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.
Sve obavijesti

Izdvojeno