Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Cezih radi bez poteškoća

Poteškoće u radu CEZIH sustava su otklonjene.

Comments are closed.