Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Eho

Namjenski progam Eho certificirani je program za povezivanje medicinsko-biokemijskih laboratorija na CEZIH (grupa G7).

Svi korisnici koji nas ugovore kao svog dobavljača programskog rješenja u grupi G7 - laboratorijska dijagnostika - dobivaju program Eho u sklopu ugovorene usluge. Nije nužno da laboratorij koristi i naš laboratorijski informacijski sustav (LIS) ili da LIS koristi uopće. Eho podržava komunikacijski protokol kojim može izmjenjivati uputnice i nalaze s drugim LIS-ovima, a također može funkcionirati i kao samostojeći program za laboratorije koji ne trebaju funkcionalnost cijelog LIS-a.

Za više informacija provjerite stranice CEZIH-a (http://www.cezih.hr) i kontaktirajte nas.

Comments are closed.