Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Hera

HERA obrađuje i podržava administrativni dio rada laboratorija a namjenjena je za prijem i administrativnu obradu pacijenata u svim laboratorijima bez obzira na veličinu ili organizaciju laboratorija. Primjenjiva je i u laboratorijima s više organizacijskih jedinica kao i u laboratorijima sa složenom strukturom prijema uzoraka s više vanjskih lokacija. Poduzeće MAMM d.o.o. kontinuirano razvija (već 25 godina) informacijske sustave za primjenu u medicinsko biokemijskom laboratoriju. (WinLab, ZEUS 1.85). HERA postaje u potpunosti informacijski sustav za prikupljanje i obradu administrativnih podataka suvremenog medicinsko-biokemijskog laboratorija.

U administrativni dio procesa rada laboratorija uvrstili smo prijem pacijenata s podacima potrebnima za izradu izvještaja i druge dokumentacije prema platiocima usluga.
U tom smislu se administrativni dio sastoji od slijedećih funkcija: prijem pacijenata, izrada osnovnih izvještaja i dodatnih izvještaja za platioce modeliranih prema standardima HZZO-a i drugih platioca usluga, te osobni računi primarne zdravstvene zaštite (PZZ) i sekundarne zdravstvene zaštite (SKZZ).

Standardizacija načina izvedbe prijemne tipkovnice na način koji omogućava korisniku da na jednostavan način može samostalno "redefinirati" prijemnu tipkovnicu (mijenjati, dodavati i raspoređivati panele i pretrage po tipkama) unapredila je HERA-u u odnosu na dosadašnje informacijske sustave za obradu administrativnih podataka.
Obzirom da je potrebna razina informatizacije različita za svaki pojedini laboratorij, namjenski program HERA je razdijeljen u više funkcionalnih razina. Odabirom razine sustava i dodatnih modula, voditelj laboratorija može konfigurirati program koji je optimalan za potrebe i mogućnosti laboratorija.

Primjena Here

Profili laboratorija kojima je Hera namijenjena kreću se od laboratorija s pedesetak pacijenata dnevno do velikih laboratorija sa prijemom od petsto i više pacijenata dnevno.

Fleksibilan dizajn programa čini ga primjenjivim u velikom broju medicinsko-biokemijskih laboratorija koji se razlikuju po svojoj organizaciji, dnevnom broju pacijenata te organizaciji prikupljanja uzoraka.

Primarne specifikacije postižu se odabirom razine sustava (sustav I, sustav II ili sustav III). Nabavom adekvatnog broja licenci određuje se broj prijemnih radnih mjesta. Daljnja prilagodba specifikacija vrši se odabirom potrebnih dodatnih modula i konačno formiranjem baze podataka i podešavanjem postavki u programu završava se konfiguracija sustava prema potrebama korisnika.

Razina funkcionalnosti ovisi o potrebama laboratorija za izvještavanjem iz Here. U prvoj razini funkcionalnosti Hera zadovoljava sva osnovna izvještavanja prema platiocima usluga; druga razina funkcionalnosti proširena je podrškom za izdavanje računa PZZ prema specifikacijama HZZO-a; treća razina funkcionalnosti proširena je podrškom za izdavanje računa SKZZ prema specifikacijama HZZO-a.

Za laboratorije s dnevnim prijemom do 50 pacijenata preporuča se postava jedne licence namjenskog programa Hera.

Za laboratorije s dnevnim prijemom do 100 pacijenata se nabava jedne ili dvije licence Here i upisne tipkovnice s čitačem magnetskih kartica, kako bi se ubrzao prijem strojnim učitavanjem podataka s iskaznice HZZO-a.

Za laboratorije s dnevnim prijemom do 250 pacijenata potrebna je nabava dvije ili tri licence Here što osigurava nesmetan upis administrativnih podataka pacijenata; kako bi se ubrzao prijem strojnim učitavanjem podataka s kartice HZZO-a nužnost je i nabava dvije ili tri prijemne tipkovnice s čitačem magnetskih kartica.

Za laboratorije s dnevnim prijemom većim od 250 pacijenata nužna je nabava tri ili više licenci Here s adekvatnim brojem upisnih tipkovnica.

Profili laboratorija kojima se preporuča nabava namjenskog programa HERA

 • laboratoriji koji imaju ugovor sa HZZO-om
 • laboratoriji koji žele ubrzati prijem pacijenata strojnim učitavanjem podataka o pacijentu sa iskaznice HZZO-a
 • laboratoriji koji imaju potrebu izrade poslovnih izvještaja prema platiocima usluga

Razine funkcionalnosti

Hera I

 • Administrativni prijem pacijenata.
 • Mogućnost strojnog učitavanja podataka pacijenta preko magnetske kartice HZZO-a.
 • Odabir pretraga preko prozora u dva modaliteta (standardni i grafički).
 • Mogućnost odabira pretraga preko prijemne tipkovnice.
 • Izrada osnovnih izvješća prema platiocima usluga.
 • Ažuriranje baze podataka pretraga.
 • Ažuriranje baze podataka panela.
 • Ažuriranje podataka laboratorija.
 • Ažuriranje podataka osoblja, liječnika, ordinacija, platioca.
 • Ažuriranje podataka naplatnih postupaka.
 • Ažuriranje HZZO podataka (kategorije, područni uredi).

Hera II

 • Sve funkcionalnosti razine I +
 • Izrada osobnih računa PZZ
 • Izdavanje sloga osobnih računa PZZ na disketu prema zadanom formatu HZZO-a.
 • Ispis radne liste za uzimanje uzoraka.
 • Arhiva zastarjelih administrativnih podataka.
 • Mogućnost priključenja modula za ispis linijskog koda.
 • Mogućnost priključenja modula za podršku različitih cjenika platioca usluga.
 • Dodatni izvještaji i statistička obrada podataka.

Hera III

 • Sve funkcionalnosti razine I+
 • Izrada osobnih računa SKZZ.
 • Izdavanje sloga osobnih računa SKZZ prema zadanom formatu HZZO-a.

Comments are closed.