Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Anđelka upravlja marketingom i istraživanjem tržišta. Nadzire naše računovodstvo. Nadležna je za controlling i usklađivanje sa zakonom.