Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Tomislav upravlja našim procesima i dokumentacijom. Vodi razvoj Zeusa. Nadležan je za integraciju s medicinskim uređajima i drugim sustavima.