Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Ugovori za 2019. godinu

U tijeku je slanje ugovora za 2019. godinu. Ukoliko ih još niste primili poštom, molimo Vas da nas čim prije kontaktirate.

Comments are closed.