Od 1990. godine programima stručne namjene uslužujemo poslovne subjekte.

Zeus

Opis programa

Informacijski sustav Zeus namijenjen je potpunoj informatizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija. Bitna značajka sustava i njegova korisnost počiva na orijentiranosti na rad koji se svakodnevno obavlja u laboratoriju. Zeus je originalno dizajniran na temelju iskustva u servisiranju laboratorija. U proteklih preko 25 godina građen je uz prihvaćanje savjeta njegovih korisnika. Za razliku od tipične orjentiranosti poslovodstvenih sustava na administrativno-knjigovodstvene zadaće, Zeus je laboratorijski sustav jer je orjentiran na svakodnevne radne aktivnosti laboratorija.

Djelatnici laboratorija koriste Zeus tijekom cjelog radnog dana. Kroz prilagođenu tipkovnicu sustav ubrzava prijem pacijenata. Informacije prikupljene na prijemu dostatne su da sustav obavi predradnje razvrstavanja uzoraka na radna mjesta. Pripremljene radne liste služe za automatsko programiranje analizatora i prihvat rezultata ili ručni unos kroz prilagodljivu tipkovnicu radnih mjesta na kojima se ne koriste analizatori. Pošto voditelj laboratorija provjeri i potvrdi rezultate, nalazi se izdaju na jedinstvenom obrascu, što je dobro prihvaćeno od liječnika. Zeus također pruža voditelju laboratorija podršku pri ispunjavanju administrativnih obaveza prema platiocima, a trajnim i jeftinim skladištenjem podataka protokola u elektroničkom obliku olakšava znanstveni rad.

Od 80-tih se godina razvija trend modernizacije medicinsko-biokemijskih laboratorija kroz automatizaciju posla korištenjem analizatora. Ciljevi laboratorijske automatizacije jesu ušteda radnih sati, smanjenje složenosti i bolji nadzor i planiranje posla. Zeus komplementira ova nastojanja jer je dizajniran kao infrastruktura za integraciju i informatizaciju svih dijelova laboratorijskog "proizvodnog" procesa. Pri tome Zeus postavlja nadzor i mogućnost intervencije u realnom vremenu u ruke voditelju laboratorija.

To čini Zeus informacijskim sustavom izbora u više od 70 laboratorija diljem cijele Hrvatske.

Zašto Zeus

Zeus je pouzdana platforma za planiranje budućnosti Vašeg laboratorija

Široka baza korisnika dokazuje stabilnost sustava danas i garantira njegov razvoj sutra. Pismenu preporuku Komore medicinskih biokemičara je poduzeće MAMM shvatilo i kao poziv da nastavi graditi na dosadašnjim temeljima.

Zeus je sustav koji si možete priuštiti

Profili korisnika Zeusa kreću se od malih laboratorija sa pedesetak pacijenata dnevno do velikih bolničkih laboratorija sa više od tisuću pacijenata dnevno. Zeus se može nabaviti u više različitih funkcionalnih razina. Odabirom razine sustava i dodatnih modula, voditelj laboratorija može definirati konfiguraciju koja je optimalna za potrebe i mogućnosti laboratorija.

Zeus je isplativ

Najjednostavnija konfiguracija sustava štedi više od 100 čovjek-sati mjesečno. Uz Zeus dolazi niz dopunskih modula sa kojima se postiže dodatno ubrzanje rada i veća efikasnost. Pomoću prijemne tipkovnice višestruko se ubrzava proces prijema. Upisne tipkovnice omogućavaju izuzetno brzi upis sedimenta i trake urina. Moduli za povezivanje na automatske analizatore razvijeni su tako da mogu prihvatiti rezultate od bilo kojeg modernog automatskog analizatora.

Zeus Vas ne ostavlja same

U poduzeću MAMM smo svjesni da oslanjanje na tehnologiju, bilo da se radi o analizatorima ili programima, unosi rizik sa kojim se voditelj laboratorija mora moći nositi. Uz primjenu iskustva u servisiranju laboratorija, podrška za Zeus je od početka temeljena na osobnom kontaktu sa korisnikom, na izlaženju u susret specifičnoj razini znanja i snalaženja sa računarskom opremom i - ne manje važno - na poslovnoj odluci da se regije Hrvatske ne mogu preferirati po geografskoj lokaciji niti u kojem pogledu. U nužnosti da podrška uvijek bude dostupna svakom i svugdje na ravnopravnoj osnovi, sustav podrške se budno prilagođuje, razvija i profilira kroz razgovor sa korisnicima i trud da se shvate potrebe struke.

Zeus je rađen isključivo za Vas

Zeus je informacijski sustav razvijan isključivo za laboratorije. Sve opcije, naredbe i pregledi razvijeni su i prilagođeni potrebama dijagnostičkih laboratorija. Poduzeće MAMM prati razvoj IT tehnologija, posebno primjenu u kliničkoj dijagnostici i sva novostečena znanja i sposobnosti će se ugrađivati u daljnje inačice sustava Zeus. Trajni cilj poduzeća MAMM u razvoju sustava Zeus je povećavati kvalitetu radnih uvjeta u laboratoriju kroz usko ciljanu primjenu računarske tehnologije i doprinijeti kvaliteti odnosa između laboratorija, liječnika i pacijenata na opću dobrobit. To povlači obavezu za kontinuiranim obrazovanjem i unošenjem korisnih inovacija u sustav Zeus.

Osnovni koncepti rada

Prijem pacijenata (za izvježbanog operatera 6-10 sekundi po pacijentu) te odabir dijagnostičkih postupaka istovremeno raspoređuje pretrage po radnim mjestima. Kod korisnika koji imaju lokacije za prikupljanje uzoraka omogućen je prihvat podataka o pacijentima i testovima istovremeno sa zaprimanjem uzoraka u laboratoriju. Formiranje i ispis radnih lista po radnim mjestima omogućeno je u bilo kojoj fazi rada sustava već zavisno od potreba samog radnog mjesta.

Kod automatskih analizatora koji podržavaju dvosmjernu komunikaciju podaci o pacijentima i selekcija testova za uzorke se upisuju u analizator izravno iz sustava (nije potreban ručni unos preko sučelja analizatora). Kod analizatora koji podržavaju jednosmjerni i dvosmjerni prijenos rezultati dijagnostičkih mjerenja izravno se prenose u sustav. Sve rezultate moguće je ispraviti a za radna mjesta koja nisu povezana na analizatore omogućen je upis preko standardne tipkovnice ili upisne tipkovnice radnog mjesta.

Potvrdu nalaza radi voditelj laboratorija ili osoba ovlaštena od voditelja laboratorija (nalaz se ne može izdati iz sustava ako nije potvrđen) što omogućuje izdavanje nalaza (na pisač ili distribuciju preko interneta).

Sakupljene informacije temelj su za izradu niza primarnih i sekundarnih poslovnih i medicinskih analiza i statika.

Prijemne tipkovnice

Prijemne su tipkovnice u prodaji sa čitačima magnetskih kartica i bez čitača. Prijemne tipkovnice osim unosa podataka o pacijentima omogućuju brz unos dijagnostičkih postupaka za pacijenta. Prijemne tipkovnice mogu se postaviti na sve ZEUS sustave.

Upisne tipkovnice

Upisne tipkovnice namjenjene su ručnim radnim mjestima koja imaju veliku količinu podataka za unos po dijagnostičkom postupku ili pretrazi (urin traka, urin sediment). Primjenom upisne tipkovnice za takva radna mjesta unos podataka ubrzava se minimalno za 300 %.

Razine funkcionalnosti


Zeus dolazi u pet razina funkcionalnosti. Viša razina funkcionalnosti u pravilu omogućuje viši stupanj automatizacije kao i više opcija. Nižu razinu funkcionalnosti moguće je nadograditi na višu.

Sustav BASIC

 • prijem pacijenata
 • upis traženih pretraga
 • ispis računa za PZZ prema specifikaciji HZZO
 • ispis dnevnog protokola
 • ispis računa za pacijenta i/ili platioca usluge
 • izrada i ispis izvješća po platiocu usluge
 • mogućnost slanja izvješća putem elektronske pošte
 • sigurnosno arhiviranje iz aplikacije

Sustav I

 • sve iz sustava BASIC +
 • ispis prijemnog lista laboratorija (prazan nalaz)
 • statistika za liječnika sa detaljnom specifikacijom
 • mogućnost modula za SKZZ prema specifikaciji HZZO
 • ispis prijemnog lista laboratorija (prazan nalaz)

Sustav II

 • sve iz sustava I +
 • upis rezultata pretraga
 • izdavanje nalaza

Sustav III

 • sve iz sustava II +
 • formiranje radnih lista po radnim mjestima
 • statistika za pacijenta
 • osnovna medicinska statistika
 • mogućnost izdvojenog prijema

Sustav IV

 • sve iz sustava III +
 • napredna medicinska statistika
 • napredno pretraživanje i analiza rezultata pacijenta
 • mogućnost povezivanja na automatske analizatore
 • mogućnost priključenja modula za kontrolu kvalitete

Comments are closed.